07 September, 2009

Ramlah binti abu Sufyan


Profil Muslimah Teladan(4)
 Ramlah bin Abu Sufyan
Beliau terkenal dengan sebutan Ummu Habibah,seorang diri membesarkan putrinya di negri orang karena suaminya murtad dan meninggal dalam keadaan kafir dimana ia berhijrah,yakni negri Habsyah. Mendengar keadaan begini Rasulullah saw,mengutus utusan kapada raja Najasi untuk melamarkan dan menikahkannya dengan beliau Rasulullah saw dengan mahar 400 dinar.Beliau bertemu Rasulullah setelah kemenangan Khaibar pada tahun ke enam atau ketujuh hijrah. Loyalnya terhadap Allah swt dan Rasul-Nya serta memegang kebenaran dan lebih mengutamakan aqidahnya teruji untuk kedua kalinya.Tatkala sanga ayah Abu Sufyan(masih kafir)meminta bantuan kepadanya agar menjadi perantara antara dirinya dengan Rasulullah saw,untuk memperbarui perjanjian Hudaibiyah yang telah dikhianati sendiri oleh orang quraisy,namun Beliau menolaknya bahkan Tikar Rasulullah pun tak boleh diduduki olehnya. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad saw,keluarga,sahabat,dan orang-orang yang istiqomah dijalan-NYA amien........


related Article:

6 Was Commented to “Ramlah binti abu Sufyan”

Post a Comment

Terima kasih atas komentar Anda/Thanxs for Ur Comments/
感谢您的评论 dan please dont SPAM yach...

 

Dhana Arsega/戴安娜 Copyright © 2011 --Edit and Converted by Dhana Arcamo